• GİRİŞ
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

GİRİŞ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı            : YDS Academy Özel Yabancı Dil Eğitim Ltd. Şti.

Adresi             : Akıncılar Mah. Vasıf Çınar Cad. No:69 Karesi / Balıkesir

Telefon           : 0266 – 243 66 65

Faks                : 0266 – 243 66 35

E-posta            : email1

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı-Soyadı / Unvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-posta :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıda belirtilen gibidir.

Hizmet Türü :

Satış Fiyatı :

(KDV Dahil) Ödeme :

Hizmetin İfa Tarihi :

Fatura Adresi :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1- ALICI, Madde 4’ te belirtilen sözleşme konusu ürünün ve/veya hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması halinde sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

5.7- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI‘ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI / İPTAL:

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği“nin 15. maddesinin “ğ” bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “h” nolu bendinde belirtilen “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının kullanılamayacağı durumları gösterir. Ayrıca; 4077 sayılı kanun gereği, basılı ürünler (kitap, dergi vb.), yazılım programları cayma hakkının geçerli olmadığı ürünlerdir.

ALICI’nın onlineydskursu.net üzerinden satın aldığı eğitim(ler) basılı materyal içerse de içermese de, ALICI bunlarda cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

MADDE 7  GENEL HÜKÜMLER :

7.1- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

7.2- Hizmetin ifasını engelleyen deprem, sel, yangın, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngörülemez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 8  YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, BALIKESİR MAHKEMELERİ yetkilidir.

TARİH              :                                            TARİH            :

SATICI             :                                             ALICI              :

KURUM ADI  :                                              AD-SOYAD    :

ADRES            :                                             ADRES            :

İMZA               :                                             İMZA              :

YDS Academy Yabancı Dil Okulları | Tüm hakları saklıdır. ©

Küresel salgın nedeniyle yaşadığımız sıkıntılı günleri fırsata çevirebilmeniz için tüm online kurslarımızda %30 indirim sunuyoruz.
Sepette indirim kodu alanına aşağıdaki kodu yazmanız yeterli.